Základní popis struktury databáze WooCommerce

Obsah článku

V tomto článku vám ukážu, co a kde je v databázi WooCommerce, řeknu vám o účelu každé z tabulek.

Všechny názvy databázových tabulek jsou uvedeny bez prefixu, standardně je to prefix wp_, to znamená, že tabulka se například nebude nazývat actionscheduler_actions, ale wp_actionscheduler_actions.

Prefix na vašem webu však může být jiný.

Název tabulek a jejích popis.

Název tabulky Popis
actionscheduler_actions Ukládá informace o akcích, které budou provedeny Action Scheduler (něco jako WP_Cron, ale ne není to WP_Cron)
actionscheduler_claims Existují-li nějaké akce ke zpracování pak Action Scheduler vytvoří jedinečný nárok na dávku 25 akc. Zde jsou zapsané.
actionscheduler_groups  
actionscheduler_logs Protokoly událostí Action Scheduler
woocommerce_sessions Ukládá uživatelské relace, jako je nákupní košík
woocommerce_api_keys Klíče REST API
woocommerce_attribute_taxonomies Vlastnosti produktu
woocommerce_downloadable_product_permissions Přístupy pro produkty ke stažení.
woocommerce_order_items Ukládá pozice objednávek.
woocommerce_order_itemmeta Metadata položek objednávky.
woocommerce_tax_rates Daňové sazby uvedené v nastavení WooCommerce.
woocommerce_tax_rate_locations PSČ a města spojená s výše uvedenými daňovými sazbami.
woocommerce_shipping_zones Doručovací zóny vytvořené administraci WooCommerce
woocommerce_shipping_zone_locations Místa spojená s oblastmi doručení.
woocommerce_shipping_zone_methods Způsoby doručení spojené s doručovacími zónami.
woocommerce_payment_tokens Uživatelské platební tokeny (používané platebními metodami, například při ukládání údajů o kartě).
woocommerce_payment_tokenmeta Metadata platebních tokenů.
woocommerce_log Log záznamy.
wc_webhooks Webhooky, které se vytvářejí v Nastavení >  Pokročilé.
wc_download_log Protokoly stažených produktů.
wc_product_meta_lookup Index pro urychlení dotazů.
wc_tax_rate_classes Údaje o daňové třídě.
wc_reserved_stock Uchovává rezervované množství položek na skladě, aby se zabránilo „předbíhání“ stavu při placení (předpokládejme, že máme na skladě pouze jednu položku a dva uživatelé tuto položku kupují současně).


Jak se objednávky ukládají do databáze?

 • woocommerce_order_items – pozice objednávaného zboží,
 • woocommerce_order_itemmeta – metadata položek objednávky,
 • comments poznámky k objednávce (jo jo, to jsou komentáře),
 • posts – objednávky jsou typem příspěvku shop_order,
 • postmeta – metadata typu příspšvků záznamu shop_order.


Jak jsou produkty uloženy v databázi?

 • posts – produkty typ příspěvku product,
 • postmeta – metadata zboží: například ceny, počet kusů apod.,
 • comments – komentáře k produktům.


Hledání produktů WooCommerce v databázi WP

Produktová data WooCommerce naleznete v následujících tabulkách:

 • wc_order_product_lookup (ID produktu nebo id variace_produktu)
 • wc_product_meta_lookup (ID produktu nebo id variace_produktu)
 • postmeta (produkt nebo varianta_produktu)